17 maja „Tożsamość"

Program dnia

UWAGA! Informacje dotyczące kolejnych gości, nazw zespołów biorących udział w koncertach, warsztatów oraz miejsc spotkań będą uzupełniane na bieżąco. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony!

 

 

WARSZTATY: Animacja Rozwoju Lokalnego - rola i znaczenie animatora społecznego w rozwoju społeczności lokalnych - szczegóły rejestracji w zakładce "Warsztaty"

Organizator: Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Meritum"

Prowadzący: Bartosz Kosiński


Godzina: 11:30 - 13:30


Miejsce: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji / Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie; ul. Szlak 73a, 2p. sala warsztatowa

 


 

Wykład prof. Władysława Bartoszewskiego: „Co dziś oznacza patriotyzm? Formy współczesnego patriotyzmu w suwerennej Polsce”

 

Godzina: 14.00

Miejsce: aula Wyższej Szkoły Europejskiej, ul Westerplatte 11

 

Ze względu na wymagania organizacyjne podczas każdego wykładu naszego gościa, aby dostać się na salę, w której odbędzie się wykład należy odebrać darmowe wejściówki w Centrum Informacyjnym Dni Społecznych. Szczegóły wkrótce! 

 


 

Panel dyskusyjny: Patriotyzm – słowo, które nic nie znaczy?

 

Goście: prof. Andrzej Zoll, dr Jarosław Gowin, dr Jerzy Gorzelik, Paweł Poncyliusz

Godzina: 17.00

Miejsce: aula Wyższej Szkoły Europejskiej, ul Westerplatte 11
Warsztaty gospel - szczegóły rejestracji w zakładce "Warsztaty"


Organizator: Kraków Gospel Choir

Godzina: 18.00 - 20:30

Miejsce: Klasztor oo. Dominikanów, Stolarska 12

 


 

Licytacja zdjęć z wystawy fotograficznej „Bo życie to kwestia światła” przygotowanej przez studentów Dominikańskiej Szkoły Współczesności połączona z koncertem zespołu PORA WIATRU

 

Godzina: 20:00

Miejsce: Klub Masada, ul. Krakowska 41

Goście

Prof. Władysław Bartoszewski

assets/Bartoszewski/_resampled/SetHeight300-Bartoszewskifoto2.jpeg
assets/Bartoszewski/_resampled/SetHeight300-Bartoszewskifoto1.jpg
assets/Bartoszewski/_resampled/SetHeight160-Bartoszewskifoto2.jpeg

Władysław Bartoszewski (ur. 1922) – polski polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk.

 

„Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (...) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.”

 

 

„Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania.
Ktoś powinien reagować, znak zapytania.
Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania.
Ktoś powinien protestować, znak zapytania.
Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?”

 

Polityk, dziennikarz, historyk, działacz społeczny, pisarz. Obecnie Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Dwukrotnie minister spraw zagranicznych, honorowy obywatel Izraela, były ambasador RP w Austrii. Był więźniem obozu Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnikiem powstania warszawskiego. Za działalność opozycyjną represjonowany przez władze PRL. Od 1963 roku współpracował z Radiem Wolna Europa. Internowany podczas stanu wojennego. Autor  ok. 40 książek i ok. 1500 artykułów na temat historii najnowszej i dyplomacji.– najnowsze: „O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje”, „Środowisko naturalne. Korzenie”, „Życie trudne, lecz nie nudne. Ze wspomnień Polaka w XX wieku”. Uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.


assets/Bartoszewski/_resampled/SetHeight160-Bartoszewskifoto1.jpg

Zapraszamy na wykład Profesora Władysława Bartoszewskiego.

Temat wykładu: „Co dziś oznacza patriotyzm? Formy współczesnego patriotyzmu w suwerennej Polsce”

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

assets/Dees-2011/Zoll/_resampled/SetHeight300-zoll1.jpg
assets/Dees-2011/Zoll/_resampled/SetHeight300-zoll2.jpg
assets/Dees-2011/Zoll/_resampled/SetHeight160-zoll1.jpg

Prof. dr hab. Andrzej Zoll (ur. 1942) – prawnik, wykładowca akademicki.

 

Urodził się w Sieniawie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, z którym związał swą dalszą karierę naukową. Uczestniczył w obradach „Okrągłego Stołu”. Na przestrzeni lat pełnił funkcję m.in. wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Premierze, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także wiceprzewodniczącego Komisji ds. Prawa Karnego, która odpowiadała za tworzenie kodeksu karnego z 1997 roku. Napisał wiele prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Jest członkiem m.in. Polskiej Akademii Umiejętności oraz Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


assets/Dees-2011/Zoll/_resampled/SetHeight160-zoll2.jpg

Prof. Andrzej Zoll będzie gościem wydarzenia:

„Patriotyzm – słowo, które nic nie znaczy?”

Jarosław Gowin

assets/Gowin/_resampled/SetHeight300-Gowinfoto2.jpg
assets/Gowin/_resampled/SetHeight300-Jarosaw-Gowin1.jpg
assets/Gowin/_resampled/SetHeight160-Gowinfoto2.jpg

Jarosław Gowin (ur. 1961) – filozof, publicysta, nauczyciel akademicki i polityk (m.in. senator VI kadencji i poseł VI kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej).

 

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem magistra filozofii. Był stypendystą Cambridge. W 2001 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk politycznych. Jest współzałożycielem, rektorem i wykładowcą Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jest też jednym z pomysłodawców Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Należy do Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzącymi. Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja i stowarzyszeniem „U Siemachy”. Stworzył fundusz stypendialny „JÓZEK SZKOLNY”.

 

Jest autorem kilkuset artykułów i kilku książek. Przez wiele lat współpracował z miesięcznikiem „Znak”. Obecnie pisze artykuły do takich gazet jak „Dziennik”, „Dziennik Polski” czy „Rzeczpospolita”.

 

W młodości był zapalonym piłkarzem. Przez 10 lat zawodowo grał w piłkę nożną jako bramkarz.


assets/Gowin/_resampled/SetHeight160-Jarosaw-Gowin1.jpg

Jarosław Gowin będzie gościem wydarzenia:

„Patriotyzm – słowo, które nic nie znaczy?”

Jerzy Gorzelik

assets/Dees-2011/Gorzelik/_resampled/SetHeight300-gorzelik1.jpg
assets/Dees-2011/Gorzelik/_resampled/SetHeight300-gorzelik2.jpg
assets/Dees-2011/Gorzelik/_resampled/SetHeight160-gorzelik1.jpg

Jerzy Gorzelik (ur. 1971) – śląski działacz samorządowy, historyk sztuki i pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego.

 

Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie  uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim. Od roku 2003 jest przewodniczącym Ruchu Autonomii Śląska (w okresie jego kierownictwa organizacja ta zrezygnowała z radykalnych haseł, koncentrując się na upowszechnianiu śląskiej kultury i tożsamości). Po wyborach samorządowych w 2010 roku wszedł do zarządu województwa śląskiego.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, poświęconych kulturze Górnego Śląska. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym regionu. W 2005  został opiekunem naukowym Górnośląskich Dni Dziedzictwa, organizowanych przez regionalne stowarzyszenie młodzieżowe. Działał na rzecz uznania narodowości śląskiej za narodowość odrębną.


assets/Dees-2011/Gorzelik/_resampled/SetHeight160-gorzelik2.jpg

Jerzy Gorzelik będzie gościem wydarzenia:

„Patriotyzm – słowo, które nic nie znaczy?”

Paweł Poncyljusz

assets/Dees-2011/Poncyliusz/_resampled/SetHeight300-poncyljusz1.jpg
assets/Dees-2011/Poncyliusz/_resampled/SetHeight300-poncyljusz2.jpg
assets/Dees-2011/Poncyliusz/_resampled/SetHeight160-poncyljusz1.jpg

Paweł Poncyljusz (ur. 1969) – polityk, poseł VI kadencji Sejmu.

 

Z wykształcenia  ekonomista – absolwent Policealnego Studium Ekonomicznego w zakresie finansów i rachunkowości. Studiował także historię  na Wydziale Historii UW w latach 1989-94. Od 2001 do 2010 był związany Prawem i Sprawiedliwością. W listopadzie 2010 roku wystąpił z tej partii i przystąpił do nowo utworzonego klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza gdzie pełni funkcję wiceprezesa. Zasiadał w  Komisji Gospodarki i Komisji do spraw UE, a także w Komisji Obrony Narodowej. W latach 2006–2007 pełnił funkcję wiceministra gospodarki, zaś do grudnia 2008 roku był wiceprzewodniczącym Komisji „Przyjazne Państwo”.

 

Przez lata był związany z harcerstwem. Interesuje się m.in. historią XX w., turystyką górską i żeglarstwem.


assets/Dees-2011/Poncyliusz/_resampled/SetHeight160-poncyljusz2.jpg

Paweł Poncyljusz będzie gościem wydarzenia:

„Patriotyzm – słowo, które nic nie znaczy?”

Relacje

Poniżej przedstawiamy relacje z wydarzeń! Już wkrótce uzupełnimy je zdjęciami. Panele zostały nagrane i już teraz możesz ich posłuchać wybierając odpowiedni plik na profilu Dni Społecznych w Radiu WNET!!


 

Wykład profesora Władysława Bartoszewskiego

 

O patriotyzmie najlepiej rozmawiać z tym, kto patriotyzm ucieleśnia w swoim życiu. Nic więc dziwnego, że do wygłoszenia wykładu o tym, co patriotyzm znaczy dziś zaprosiliśmy prof. Władysława Bartoszewskiego.

 

Dla wielu ludzi dziś patriotyzm ma konotacje negatywne. Takiej postawie, według prof. Bartoszewskiego, trzeba się stanowczo sprzeciwiać. Patriotyzm, jak mówił, jest to szczególna więź z własną Ojczyzną, którą porównać można jedynie do więzi z własną matką. Nijak ma się więc do ekstremizmu czy pogardy wobec innych krajów.

Jaki ma być współczesny patriotyzm? Czy jest inny niż ten, jakiego doświadczano np. w czasie II Wojny Światowej? Zaniem profesora Bartoszewskiego, patriotyzm, jako szczególna wartość jest jeden, tak jak jeden jest honor czy jedna moralność. Zmieniają się natomiast formy wyrażania go i wyzwania, jakie dana sytuacja społeczno-historyczna przed nim stawia. Dzisiaj najważniejsze jest, aby czuć się odpowiedzialnym za własną Ojczyznę. To znaczy, że kiedy dzieje się w niej źle, należy, nie oglądając się na innych, poczuć się wezwanym do służby. Nie każdy ma predyspozycje do zostania ważnym politykiem, ale każdy może robić użytek ze swoich zdolności i talentów – i w ten sposób dawać wyraz swojej lojalności wobec społeczeństwa.

Czy zatem krytyka Ojczyzny jest czymś złym? Nie, o ile jest konstruktywna i o ile zaczyna się o dokładnego przyjrzenia się sobie samemu. Dopiero próbując uporać się z własnymi wadami możemy krytykować kogoś innego.

Zapytany na koniec o rolę autorytetów we współczesnym świecie, prof. Bartoszewski zachęcił do szukania ich wokół siebie. Autorytet to ktoś, do kogo jesteśmy gotowi zadzwonić w jakiejś konkretnej, ważnej dla nas sprawie i o kim wiemy, że będzie w stanie podsunąć nam mądre rozwiązanie problemu. Autorytetami są oczywiście wielkie osobistości, takie jak, na przykład, Jan Paweł II, ale są to również nasi przyjaciele. Myślę, że frekwencja na dzisiejszym wykładzie pokazała, że wielu młodych szuka autorytetów i za autorytet uważa również prof. Bartoszewskiego.

 


 

Panel dyskusyjny: Patriotyzm, słowo, które nic nie znaczy?

 

Na to prowokacyjne pytanie próbowali odpowiedzieć 17 maja w auli Wyższej Szkoły Europejskiej na panelu dyskusyjnym goście: prof. Andrzej Zoll, Paweł Poncyljusz, Jerzy Gorzelik oraz dr Jarosław Gowin.

 

Wszyscy paneliści zgodzili się, że patriotyzm dzisiejszych czasów nie jest tym sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Polacy nie muszą już walczyć o niepodległość, a gorliwość w obronie własnego kraju nie jest już potrzebna przy rozbudowanych systemach bezpieczeństwa międzynarodowego, jak NATO. Zjawiska patriotyzmu nie można jednak odrzucić, należałoby bowiem wtedy, zgodnie z założeniem prof. Zolla, wyrzucić słowo „tożsamość”.

Żywo debatowano nad patriotyzmem regionalnym, którego największym obrońcą był Jerzy Gorzelik, aktywny działacz Ruchu Autonomii Śląska. Uważa on, że „państwo zużyło się narodowo”- państwo nie jest w stanie osiągnąć już autarchii gospodarczej, ani pełnej suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej. Ciężko też czuć się w swojej „dużej ojczyźnie” w pełni „jak u siebie”, czego skutkiem jest właśnie decentralizacja. Według p. Gorzelika najłatwiej jest przecież czuć się ”jak u siebie” w swojej „małej ojczyźnie”. Choć nie wszyscy zgadzali się z jego słowami,  nie można zaprzeczyć fenomenowi Biblii Slonzoka z ponad sto tysięcznym nakładem czy elementarzowi śląskiemu Ślabikorz Ślonski.

Goście panelu zastanawiali się również, czy mamy dziś do czynienia z kryzysem patriotyzmu oraz co ewentualnie jest jego przyczyną. Paweł Poncyljusz nie zgodził się z postawioną przez prowadzącego Sebastiana Gałeckiego tezą, aby problemem był kosmopolityzm czy szeroko pojęty humanizm. Istnieje jednak zagrożenie w postmodernistycznym nihilizmie i wyrzucaniu patriotyzmu na śmietnik wraz  z innymi wartościami.

Uczestnicy panelu nie zgodzili się również z tezą braku umiarkowanego patriotyzmu przy takich ekstremach jak Ruch Autonomii Śląska czy Polska Jest Najważniejsza. Uznano, że nie ma umiarkowanego patriotyzmu, jak nie ma np. umiarkowanego katolicyzmu. Takie zjawisko nie byłoby dobre.

A jaki patriotyzm jest pożądany? Dr Gowin podał konkretne wskazówki do tego, jak być dobrym patriotą. Mówił o uczestnictwie w organizacjach pozarządowych, poznawaniu polskiej tradycji, zakładaniu rodzin, rodzeniu dzieci oraz rzetelnej pracy zawodowej.

Bycie patriotą w dzisiejszym świecie jest niełatwym zadaniem. Ale, zgodnie z zacytowanymi na panelu słowami Seneki: „ojczyznę kocha się nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego , że własna”.

Opis

 

Nieustanne konstrukcje zamiast historii, których nie piszesz. Z ludzi z twego najbliższego otoczenia czerpiesz to, co należałoby zawrzeć w stu postaciach.

Elias Canetti

 

Gdzie w naszym życiu jest miejsce na historię? Została zapisana w zimnych murach muzeów albo w chropowatym kamieniu pomników bezwiednie mijanych każdego dnia czy żyje w nas samych? Czym dla nas jest nasza prywatna historia? Co znaczy dzisiaj być Polakiem, Europejczykiem, chrześcijaninem? Co w „świecie bez właściwości” kształtuje naszą tożsamość? Zapraszamy do wysłuchania przemyśleń naszych gości.


 

Facebook

V Konkurs Filmowy
Slavangard 2011

 

 

Nakręć film i wygraj nagrody!

 

czytaj więcej


Zapraszamy!

Organizatorzy

Patronat honorowy

organizatorzy partnerzy

Copyright © 2009-2011 Dni Społeczne, Kraków 16-20 Maja 2011, Wszelkie prawa zastrzeżone

Produkcja i obsługa stron internetowych, Kraków - LUCREATI